Jdi na obsah Jdi na menu
 


Členovci

23. 1. 2011

Členovci (Arthropoda)

 

 • podkmen:
  • TROJLALOČNATCI (Trilobitomorpha)
   • třída:
    • Trilobiti (Trilobita)
  • KLEPÍTKATCI (Chelicerata)
   • třída:
    • Hrotnatci (Merostomata)
    • Pavoukovci (Arachnida)
  • ŽABERNATÍ
   • třída:
    • Korýši (Crustacea)
  • VZDUŠNICOVCI (Tracheata)
   • třída:
    • Stonožky (Chilopoda)
    • Mnohonožky (Diplopoda)
    • Chvostoskoci (Collembola)
    • Hmyz (Insecta)
 • nejpočetnější kmen živočichů
 • tělo rozdělené na články X nejsou stejné = heteronomní článkování
 • 3 základní články
  • hlava (cephalon)
  • hruď (thorax)
  • zadeček (abdomen)
  • - hlava může být srostlá s hrudí = hlavohruď (cephalothorax)
 • článkované končetiny
 • u řady dochází k modifikaci končetin - i jiná funkce (tykadla, kladélka, čelisti, makadla, snovací bardavky), nebo mohou i chybět
 • články tvořící končetinu jsou připojeny kloubně
 • tělo kryté KUTIKULOU, která vytváří vnější kostru = EXOSKELET, je tvořena chitinem
 • funkce kutikuly:
  • upínají se na ni svaly
  • ochranná funkce
 • nevyhoda kutikuly - neroste s tělem - živočich musí kutikulu obměňovat - svlékat = ekdyze (řízeno hormonálně) - v této době jsou nejzranitelnější
 • vnitřní stavba:
  • trávicí soustava:
   • trubicovitá
   • začátek a konec z ektodermu, střed z entodermu
  • vylučovací soustava:
   • tzv. malpigické trubice (trubicovité výběžky, které ústí do trávicí soustavy)
  • dýchací soustava:
   • původní dýchací orgán - žábry
   • odvozené:
    • plicní vaky (vakovitá dutina omývaná hemolymfou)
    • vzdušnice (tracheje)
     • k přenosu plynu neslouží žádná tekutina
     • ústí na povrch stigmaty (otvory, průduchy)
     • plyn přímo transportován rozvětvenými vzdušnicemi přímo k orgánům)
  • cévní soustava:
   • otevřená
  • nervová soustava:
   • gangliová
  • pohlavní soustava:
   • většinou gonochoristé

 

Trojlaločnatci (Trilobitomorpha)

Trilobiti (Trilobita)

 

 • tělo tvořeno 3 laloky
 • rozvoj v provohorách, na konic prvohor dochází k vymírání → fosilní třída
 • mořští živočichové
 • vůdčí zkamenělina prvohor
 • výskyt zkamenělin u nás: Barrandien

 

Klepítkatci (Chelicerata)

 • tělo: hlavohruď a zadeček
 • 6 párů končetin:
  • 1. pár - klepítka = chelicery
  • 2. pár - makadla = peripalpi
  • 3. - 6. pár - kráčivé končetiny

 

Hrotnatci (Merostomata)

 

 • mořští klepítkatci
 • starobylá skupina - živoucí fosilie (objevili se v prvohorách)
 • zástupci:
  • ostrorep americký (Limulus polyphemus)

 

Pavoukovci (Arachnida)

 • většinou suchozemští
 • mají hlavohruď a na ní chelicery a peripalpi
 • dýchají plicními vaky nebo vzdušnicemi
 • řády:
  • štíři
  • pavouci
  • štírci
  • sekáči
  • roztoči

 

Štíři (Scorpiones)

 

 • hlavohruď a zadeček zakončený hrotem, do kterého ústí jedová žláza
 • dýchají plicními vaky
 • peripalpi mají podobu klepet
 • zástupci:
  • štír kýlnatý (Euscorpius tergestinus)
  • veleštír obrovský (Pandinus imperator)

 

Pavouci (Araneae)

 

 • hlavohruď a zadeček spojeny tenkou stopkou
 • chelicery mají podobu zahnutých drápků a ústí do nich jedové žlázy
 • makadla jsou kratší
 • 4 páry kráčivých končetin - článkované
 • na hlavohrudí mají 8 popř. 6 očí
 • štětinky mají smyslovou funkci
 • snovací žlázy:
  • vytvářejí vlákno (popř. z nich potom pavučiny)
  • na zadečku mají snovací bradavky do nichž ústí snovací žlázy
  • žlázou prochází tekutina, která na vzduchu hned tuhne
  • snovacích žláz je celá řada - výsledné vlákno je tvořeno mnoha malými vlákny
  • vlákno je tvořeno bíkovinou
  • síť je recyklovatelná (pavouk ji sežere a materiál opět využije)
  • vlákno je velice pružné
 • trávicí soustava
  • ústní otvor (velice malý, umožňuje pouze nasávání tekuté potravy) - jícen - savý žaludek - střevo - řitní otvor
  • mají mimotělní trávení
   • paralyzování nebo zabití kořisti
   • omotání vláknem
   • vstříknutí trávicích enzymů
   • natrávení měkkých částí těla
   • vysátí natráveného obsahu (tráveniny) z kořisti
 • dýchací soustava
  • na spodní straně zadečku plicní vak
 • cévní soustava
  • otevřená
  • dominantní je hřbetní céva
 • vylučovací soustava
  • malpigické trubice
 • narvová soustava
  • gangliová
  • 8 nebo 6 jednoduchých očí
  • na končetinách hmatové chloupky (hmat je pro ně důležitější než zrak)
 • pohlavní soustava
  • gonochoristé
  • samice často pečují o potomstvo
 • zástupci:
  • křižák obecný (Araneus diadematus)
   • velký zadeček s kresbou
   • velké, svislé sítě
  • pokoutník domácí (Tegenaria domestica)
   • synantropní druh (žije v blízkosti člověka)
   • vytváří plachetkovité sítě - často zasahuje do nějaké škvíry
  • skákavka pruhovaná (Salticus scenicus)
   • černobílé pruhy na zadečku
   • vpředu 2 výrazné oči
   • nevytváří sítě - lové skokem x umí vytvářet vlákno
  • slíďák (Pardosa sp.)
   • samičky mají na zadešku kokon s vajíčky a někdy i narozená mláďata
   • nestaví sítě
  • běžník kopretinový (Misumena vatia)
   • větší zadeček, končetiny do boku
   • schovaní pod květem, pořistí např. i včely
  • snovačka jedovatá (Latrodectus mactans)
   • "černá vdova"
   • samičky větší než samečci
   • jedovatá - neurotoxin (NS, křeče)
   • černá s červenou skvrnou na zadečku
   • hlavně v Americe a Austrálii
  • sklípkan (Phormictopus sp.)
   • nápadné velké chelicery
   • velký kokon
  • vodouch stříbřitý (Argyroneta aquatica)
   • hustě ochlupený zadeček - vytvoří si kolem něj vzduchovou bublinu a může dýchat
   • vytváří si "zvon" z pavučiny a tam má zásobu vzduchu
  • stepník moravský

 

 

Štírci (Pseudoscorpionida)

 

 • velikost v mm
 • kosmopolitní
 • chelicery docela malé
 • peripalpi velké a klepítkaté
 • plochý zadeček
 • dravec - lové domácí bezobratlé
 • schopni využívat i jiné živočichy na přepravu (např. mouchy)
 • zástupce:
  • štírek obecný (Chelifer cancroides)

 

Sekáči (Opiliones)

 

 • hlavohruď nasedá široce na zadeček - vypadá jako 1 článek
 • nemají jedové žlázy
 • mají dlouhé nohy, schopny autotomie - oddělení a dlaší pohyb - ke zmatení a odlákání pozornosti predátora, mají tedy i schopnost regenerace
 • zástupci:
  • sekáč domácí (Opilio parietinus)

 

Roztoči (Acari)

 

 • krátká hlavohruď
 • chelicery i peripalpi uzpůsobené příjmu potravy (u klíšťat = hypostom)
 • velký zadeček
 • mnoho parazitů rostlin i živočichů, dravci
 • zástupci:
  • klíště obecné (Ixodes ricinus)
   • látka zabraňující srážení krve - ixodin, ...
   • krevsající parazité (ptáci, savci, ..)
   • krev sají samičky a larvy (nymfy)
   • na hypostomu mají zpětné háčky
   • sameček nepřijímá potravu
   • slinami přenášejí patogeny, viry - klíšťová encefalitida (virová), lymská borelióza (bakteriální)
   • jsou slepá, mají Hallerův orgán díky němuž rozeznává pachy a vyhledává hostitele
  • zákožka svrabová (Sarcoptes scabei)
   • parazit, který vyvrtává pod kůži chodbičky
   • vyvolává svědění
   • onemocnění svrab
  • čmelík kuří (Dermanyssus gallinae)
   • parazituje u ptáků, saje krev
  • kleštík včelí (Varroa jacobsoni; roztoč varroa)
   • parazituje u všel (saje krvomízu, larvy i dospělci)
   • mohou zlikvidovat i celé včelstvo
   • onemocnění varroáza
  • vlnovník (Eriophyes)
   • na rostlinách vytváří hálky
  • sametka (Neotrombicula)

 

 

Žabernatí (Branchiata)

 

 • dýchají žábrami

 

Korýši (Crustacea)

 

 • zejména vodní živočichové x jsou i suchozemští
 • tělo rozděleno na hlavu, hruď a zadeček nebo hlavohruď a zadeček
 • tělo kryto kutikulou, která vytváří krunýř a může být zpevněna CaCO3
 • modifikace končetin:
  • 1. pár - antenuly
  • 2. pár - anteny
  • 3. pár - kusadla = mandibuly
  • 4. a 5. pár - 2 páry čelistí = maxily
 • pohlavní soustava:
  • většinou gonochoristé
  • larva = NAUPLIUS
 • významná složka zooplanktonu (např. krunýřka krillová - velmi početná, tzv. krill)

 

Perloočky

 

 • bočně zploštělé tělo kryté krunýřem (x bez CaCO3)
 • 2 páry očí - složené a naupliové oko
 • má plodovou komůrku, ve které se vyvíjejí vajíčka
 • antenuly - smyslová funkce
 • anteny - k pohybu
 • hrudní nožky rozeklané - slouží k dýchání a filtrování potravy
 • cévní soustava:
  • představována pumpujícím "srdcem"
 • zástupce:
  • hrotnatka obecná (Daphnia pulex)
   • vodní
   • má hrot = spinu
   • dobrý genetický materiál
   • sladkovodní i mořské
 • rozmnožování:
  • za příznivých podmínek - PARTENOGENEZE - z neoplozených vajíček se líhnou pouze samice
  • při vzniku nepříznivých podmínek - část partenogenetických samic produkuje vajíčka, ze kterých se líhnou samci i samice - vzniklí samci a samice se páří - pohlavní ropzmnožování - vznikají vajíčka, která mohou přečkat v diapauze dokud nejsou příznivé podmínky - z vajíček se pak líhnou samice, které se začnou rozmnožovat

 

Klanonožci (Copepoda)

 

 • drobní živočichové
 • zástupci:
  • buchanka obecná (Cyclops strenuus)
   • kyjovité tělo
   • samičky mají po stranách váčky s vajíčky
   • vodní, součástí zooplanktonu

Žábronožky (Anostraca)

 

 • zástupci:
  • žábronožka (Eubranchipus)
   • 2 - 3 cm
   • vodní (čistá voda)
   • plavou hřbetní stranou dolů

Listonožky (Branchiopoda)

 

 • zástupci:
  • listonoh (Lepidurus)
   • vodní, zploštělé tělo
   • upřednistňuje čistou vodu

Stejnonožci (Isopoda)

 

 • zástupci:
  • beruška vodní (Asellus aquaticus)
   • býložravec
   • čistší vody
  • stínka zední (Oniscus asellus)
   • pod kameny
  • svinka obecná (Armadillidium vulgare)
   • schopná stočit se = volvace

Různonožci (Amphipoda)

 

 • zástupci:
  • blešivec potoční (Gammarus fossarum)

Desetinožci (Decapoda)

 

 

 • hlavohruď (cehalothorax) je krytá krunýřem (kutikula zpevněna CaCO3)
 • modifikace končetin:
  • 1. pár - tykadla = antenuly
  • 2. pár - anteny
  • 3. pár - mandibuly
  • 4. a 5. pár - maxily
  • 6., 7. a 8. pár - čelistní nožky
  • klepeta
  • 4 páry kráčivých končetin
  • na zadečku tzv. telson připomínající vějíř
 • vylučovací soustava:
  • do anten ústí tzv. antenální žláza, která plní vylučovací funkci
 • dýchací soustava:
  • zboku pod krunýřem mají žábry - jsou chráněné krunýřem
 • cévní soustava:
  • otevřená
 • nervová soustava:
  • gangliová
  • oči na krátkých stopkách
  • anteny a antenuly - hmatová funkce
 • pohlavní soustava:
  • gonochoristé
 • zástupci:
  • rak říční (Astacus astacus)
   • cca 20 cm
   • olivově zelená barva
   • čisté, chladné, prokysličené vody
   • mezi očima špičatý štít
   • mohutná, široká klepeta
   • z vnitřní strany klepet mají zoubky
   • z Ameriky se sem dostal račí mor, který zdecimoval populaci raka říčního
   • na spodní straně zadečku samičky nosí vajíčka
  • rak bahenní (Astacus leptodactylus)
   • odolnější než rak říční
   • štíhlá klepeta bez zoubků
   • přenášel račí mor, ale sám je proti němu imunní
  • rak kamenáč
   • mohutný
  • humr (Homarus)
   • mořští
   • až 60 cm, vyšší hmotnost
   • dožívají se i desítek let
  • langusta obecná (Palinurus vulgaris)
   • nemá klepeta
   • cca 40 cm
  • kreveta (Palaemon)
   • malé
   • docela průhledné tělo
  • garnát
  • rak poustevníček
   • symbióza se sasankou
  • krab pobřežní (Carcinus maenas)
  • krab říční (Eriocheir sinensis)
   • zploštělé tělo
   • 4 páry končetin do boku
   • chodí dozadu, do boku
  • velekrab japonský
   • rozpětí s nohama až kolem 4 m

 

Vzdušnicovci (Tracheata)

 

 • třídy:
  • stonožky
  • mnohonožky
  • chvostoskoci
  • hmyz
 • dýchají vzdušnicemi (rozvětvené trubičky, kterými je přímo transportován plyn ke tkáním, na povrch ústí průduchy)
 • na hlavě 1 pár tykadel s hmatovou funkcí, 1 pár kusadel, 2 páry čelistí
 • vylučovací soustava - malpigické trubice

 

Stonožky

 • shora mírně zploštělé tělo
 • končetiny zboku těla
 • na každém článku 1 pá končetin
 • zástupci:
  • stonožka škvorová (Lithobius forficatus)
  • zemivka žlutavá (Clinopodes flavidus)

Mnohonožky

 • tělo kulaté
 • končetiny na spodní straně těla
 • 2 páry končetin na každém článku
 • zástupci:
  • mnohonožka (Diplopoda)
  • svinule lesní (Glomeris pustulata)
   • schopná volvace

Chvostoskoci

 • velikost do 1 cm
 • v půdě, ve vodním prostředí
 • kosmopolitní
 • významnou složkou edafonu, přispívají k tvorbě humusu
 • 3 páry končetin, na zadečku "vidličky", pomocí kterých se pohybují
 • zástupce:
  • mákovka vodní (Podura aquatica)

 

Hmyz (Insecta)

 • tato třída bude mít kvůli rozsáhlosti svůj vlastní článek

Hmyz (Insecta)

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář
 

 
Archiv

Kalendář
<< srpen / 2019 >>


Statistiky

Online: 2
Celkem: 267978
Měsíc: 3752
Den: 83