Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hmyz

30. 1. 2011

Hmyz (Insecta)

 

 • druhově nejbohatší třída členovců i celkově
 • evolučně úspěšná skupina (objevili je již v prvohorách)
 • kosmopolitní
 • jednovrstevná pokožka produkující kutikulu - ochranná a pohybová funkce (upínají se na ni svaly)
 • tělo rozděleno na hlavu, hruď a zadeček
 • hlava:
  • 1 pár tykadel
  • 1 pár složených očí
   • z jednotlivých jednoduchých očí = ommatidia
   • umožňují mozaikovité vidění
  • 1 pár kusadel = mandibuly
  • 2 páry čelistí - maxily
   • ohraničeny seshora horním a zezdola dolním pyskem
  • ⇒ kousací typ ústního ústrojí X modifikací dále:
   • sací (motýli, do tvaru sosáku)
   • bodavě sací (komáři, tvar trubičky)
   • lízací (včely)
 • hruď
  • ze 3 srostlých článků
  • nese 3 páry končetin
  • stavba klasické kráčivé končetiny:
   • kyčle
   • příkyčlí
   • stehno
   • holeň
   • článkované chodidlo zakončené drápkem
  • modifikace končetin:
   • skákací - kobylky, blechy
   • hrabací - krtonožka
   • uzpůsobené k plavání - vodomil
   • k přichycení se - vši
  • na hrudi 2 páry KŘÍDEL
   • blanitá
   • prochází jimi vzdušnice - tvoří žilnatinu
  • modifikace křídel:
   • krovky - brouci
   • polokrovky - ploštice
   • krytky - švábi
   • šupiny - motýli
   • nebo chybí - blechy
 • zadeček
  • bez končetin x můžou tam být modifikované zbytky končetin (kladélka, žihadla)
 • trávicí soustava:
  • ústní ústrojí, hltan, jícen, žaludek, střevo, řitní otvor
  • úplná
 • vylučovací soustava:
  • malpigické trubice - slepé váčky ústící do trávicí soustavy
 • dýchací soustava:
  • vzdušnice = tracheje
  • u vodních larev jsou tzv. tracheální žábry, které se později přemění na vzdušnice
  • někteří mají tzv. rektální dýchání - na zadečku je trubička, kterou dýchají
 • cévní soustava
  • otevřená!!!
 • nervová soustava
  • gangliová
  • tvořená nadjícnovou a podjícnovou uzlinou
  • tykadla - čidla hmatu, na nich FEROMONY - chemoreceptory
  • složené oči - zrak - MOZAIKOVÉ vidění
  • TYMPANÁLNÍ ORGÁNY
   • slouží ke vnímání zvuku a také jím přenáší zvuk
   • př. včelí tanec
 • pohlavní soustava
  • gonochoristé
  • u některých se vyvinula partenogeneze
  • vývoj - nepřímý = přes larvu
  • a) HEMIMETABOLIE
   • = nedokonalá proměna
   • vajíčko - nymfa - dospělec
  • b) HOLOMETABOLIE
   • = dokonalá proměna
   • vajíčko - larva - kukla - dospělec

 

podtřída:  Bezkřídlí

řád: Šupinušky

 • zástupci:
  • rybenka domácí (Lepisma saccharina)
   • synantropní druh
   • tráví celulózu
   • má kyjovitý tvar těla, na zadečku 3 štěty

podtřída: Křídlatí

 • primárně se u nich vytváří křídla

A) HEMIMETABOLA

 • hmyz s proměnou nedokonalou

 

 

řád: Jepice

 

 • krátký život = efemerní (dospělec 1 - 2 dny)
 • nejsou schopny přijmout potravu
 • mají nefunční střeva
 • zástupci:
  • jepice obecná (Ephemera vulgata)
   • 2 páry blanitých  křídel nakolmo postavených k tělu
   • na konci zadečku 3 štěty
   • larvy jsou dravé, mají tracheální žábry

 

řád: Vážky (Odonata)

 • a) motolice
 • b) šidélka
 • c) šídla
 • d) vážky

 

 • v blízkosti vody, samičky kladou vajíčka do vody
 • larvy i dospělci jsou draví - kousací ústní ústrojí
 • u larev na spodní straně hlavy tzv. lapací maska - vymrští se a chytí kořist
 • velké nápadné oči
 • 2 páry blanitých křídel
 • štíhlý zadeček
 • kopulace vážek - sameček chytí samičku za hlavou, samička otočí zadeček nahoru a nabere samčí pohlavní buňky

a) motýlice

 • motýlice lesklá
  • nápadné modré kovové zbarvení

b) šidélka

 • šidélko
  • štíhlý zadeček

c) šídla

 • šídlo modré
  • robustnější
  • po svlékání je světlé, než mu ztvrdne kutikula a napnou křídla

d) vážky

 • vážka ploská
  • robustní tělo, plochý zadeček
 • vážka tmavá
  • žlutočerně zbarvená

 

řád: Pošvatky (Plecoptera)

 • dosplěci skládají křídla na plocho k tělu a "objímají" jimi tělo - vytvaří jakousi pochvu
 • v blízkosti vody
 • 2 páry blanitých křídel
 • zadeček zakončený 2 štěty
 • larvy mají tracheální žábry
 • zástupce:
  • pošvatka

 

 

 

řád: Švábi (Blattodea)

 • starobylá skupina, od prvohor
 • kousací typ ústního ústrojí
 • výrazná tykadla
 • 1 pár křídel přeměněný v krytky
 • na zadečku 2 štěty
 • synantropní (v blízkosti člověka)
 • schopni trávit celulózu - symbionti v trávicím traktu, např. brvitky
 • zástupce:
  • šváb americký
  • šváb obecný
  • rus domácí

 

 

 

 

řád: Všekazi = termiti (Isoptera)

 

 

 

 • společenský (sociální) hmyz
 • žijí v termitištích, vytváří kolonie
 • v rámci společenství jsou kasty (dělníci, vojáci - výrazné kousací ústrojí)
 • samice pomocí feromonů řídí společenstvo
 • schopni trávit celulózu (brvitky)
 • termitiště stavěná pomocí slin a materiálu jako písku nebo hlíny

řád: Škvoři (Dermaptera)

 • protáhlé tělo zakončené klíšťky - slouží k obraně, lovu potravy i k roztahování křídel
 • myjí krytky
 • noční aktivita
 • vajíčka mají pouze blanitý obal a samička je musí neustále vlhčit, aby nevyschla
 • zástupce:
  • škvor obecný

 

 

 

řád: Kudlanky (Mantodea)

 • trojúhelníková hlava, nápadné oči
 • protažená hruď
 • splývá s okolím barvou (např. zelená)
 • dravá, kousací ústní ústrojí
 • zástupce:
  • kudlanka nábožná
   • přední končetiny charakteristicky sepnuté - proto nábožná
   • kanibalismus - samice žere samce

řád: Strašilky (Phasmatodea)

 • velice dobře splývají s prostředí barvou i tvarem těla
 • a) lupenitky
 • b) strašilky
 • c) pakobylky

řád: Rovnokřídlí (Orthoptera)

 • a) kobylky
 • b) cvrčci
 • c) krtonožky
 • d) sarančata

 

 • spodní pár křídel blanitý, druhý přeměněn na krytky
 • většina má zadní končetiny uzpůsobené ke skákání
 • samci schopni stridulace = vydávání zvuku

a) kobylky

 • dlouhá tykadla
 • samička má kladélko
 • zástupci:
  • kobylka zelená
   • stridulace - tření křídel o sebe
  • kobylka hnědá

b) cvrčci

 • dlouhá tykadla
 • stridulace - tření křídel o sebe
 • zástupce:
  • crvček domácí
  • crvček polní

c) krtonožky

 • přední končetiny uzpůsobené k hrabání
 • umí plavat
 • delší tykadla
 • zástupce:
  • krtonožka obecná

d) sarančata

 • krátká tykadla
 • zadní nohy - skákací
 • dobří letci, dobře vyvinutá křídla
 • stridulace - tření křídel o nohy
 • býložravá, velké škody
 • zástupce:
  • saranče stěhovavé

řád: Pisivky (Psocoptera)

 • drobný kmyz
 • živí se organickým materiálem
 • zástupce:
  • pisivka bledá

řád: Vši (Anoplura)

 • drobní parazité ptáků, svaců
 • ektoparazité, přizpůsobení parazitickému životu
 • končetiny uzpůsobené z přichycení
 • bodavé sací ústní ústrojí
 • hnidy = vajíčka přilepená na vlasech
 • bezkřídlí
 • zploštělé tělo
 • zástupci:
  • veš šatní
  • veš muňka
  • veš dětská

řád: Stejnokřídlí (Holoptera)

 • 2 páry blanitých křídel, stejně velkých
 • bodavěsací ústní ústrojí - živí se rostlinnými šťávami

 

 • a) křísi
 • b) mery
 • c) molice
 • d) mšice
 • e) červci

a) křísi

 • blanitá křídla
 • krátká tykadla
 • samci vydávají zvuky
 • zástupci:
  • cikáda chlumní
  • pěnodějka červená
   • dospělci černo-červené zbarvení
   • larvy produkují kolem sebe pěnu - ochrana před slunečním zářením a predátory

b) mery

 • do 1 cm
 • živí se rostlinnou šťávou
 • zástupce:
  • mera jabloňová

c) molice

 • velikost v mm
 • na listech
 • zástupce:
  • molice skleníková

d) mšice

 • na zadečku 2 trubičky, jimiž vytlačují přebytek rostlinné šťávy, je sladká = medovice
 • medovicí se živí mravenci → chrání mšice např. před slunéčky

e) červci

řád: Ploštice (Heteroptera)

 • ploché tělo
 • bodavě sací ústní ústrojí
 • 1. pír křídel přeměněný na polokrovky
 • a) vodní
 • b) suchozemské

a) vodní

 • splešťule blátivá
  • 1. pár končetin k lapání kořisti
  • rektální dýchání
  • zploštělé tělo
 • jehlanka
  • protažené tělo
  • přední končetiny k lapání kořisti
 • znakoplavka obecná
  • pohybuje se u hladiny
  • plave hřbetní stranou dolů
  • zadní pár končetin k pohybu
 • bruslařka obecná
  • pohybuje se na hladině
  • přední pár končetin kratší než ostatní
  • na končetinách má hydrofobní chloupky - drží se na hladině
 • vodoměrka
  • všechny páry končetin stejně dlouhé

b) suchozemské

 • ruměnice pospolná
  • bodavě sací ústní ústrojí
  • černo-červené zbarvení
  • často ve větších počtech
  • páření - spojení zadečky
 • kněžice tmavozelená
  • pachové žlázy
 • kněžice páskovaná
  • černočervené pruhy
 • vroubenka smrdutá
  • kněžice, hodně páchne
 • štěnice obecná
 •  

B) HOLOMETABOLA

řád: Blanokřídlí (Hymenoptera)

 • druhově bohatý řád
 • 2 páry blanitých křídel
 • ústní ústrojí kousací nebo lízací
 • a) širopasí
 • b) štíhlopasí

a) širopasí

 • zadeček nasedá na hruď širokou bazí
 • zástupci:
  • pilatka:
   • kladou vajíčka do květů ovocných stromů - červivost ovoce

b) štíhlopasí

 • zadeček nasedá na hruď tenkou stopkou
 • zástupci:
  • včela medonosná
   • užitečný hmyz - opylení květů, produkce medu, propolisu, vosku, mateří kašičky
   • med - zdravý, přírodní sladidlo
   • včelstvo:
    • 1 matka
     • samice, která má vyvinuté pohlavní orgány
     • klade oplozená (→ dělnice) i neoplozená (→ trubci) vajíčka
     • snubní let - páří se s trubci
     • větší než dělnice, křídla jí nepřekrývají zadeček
     • žihadlo bez zpětných háčků
     • produkuje feromony, kterými řídí včelstvo
    • dělnice
     • nefunkční pohlavní orgány (feromony matky)
     • nejsou schopny se pářit s trubci
     • kdyby matka zemřela - mohou klást vajíčka x neoplozená - rodili by se stejně jenom trubci → včelstvo stejně zahyne
     • žihadlo se zpětnými háčky → zahyne při bodnutí
     • funkce: pro nektar, pro vodu, hlídání vstupu, větrání pohybem křídel, krmení potomstva, starání se o něj
    • trubci
     • samci
     • nemají žihadlo
     • funkce: pářit se s matkou
     • živeni dělnicemi → po vegetačním období je vyhánějí z úlu
  • čmeláci
   • opylovači rostlin
   • charakteristické zbarvení
  • vosy
   • černožluté
   • kousací ústní ústrojí
   • nemají na žihadle zpětné háčky
   • vytvářejí šedé hnízdo s otvorem dolů
  • sršně
   • hnízda v přírodě
  • mravenci
   • společenstva = mraveniště
   • samice kladoucí vajíčka, dělnice, vojáci
   • kousací typ ústního ústrojí
  • lumek
   • samička má dlouhé kladélko - naklade vajíčka do larvy hmyzu, kterou mladé larvy poté zabijí

 řád: Brouci (Coleoptera)

 • 2 páry křídel, 1 je přeměněn v krovky yztužené chitinem
 • kousací typ ústního ústrojí

a) masožraví

 • svižník polní
  • zelený, 2 tečky
 • střevlík zahradní
  • černý, 2 řady dolíků
 • střevlík fialový
  • lem je fialový
 • potápník vroubený
  • pohlavní dimorfismus
   • sameček: hladké krovky, nápadný žlutý lem
   • samička: rýhované krovky
  • 3 pár končetin modifikovaný k pohybu ve vodě
  • vodní
 • virník obecný
  • malí, černí
  • víří na hladině

b) všežraví

 • vodomil černý
  • nemá žlutý lem (x potápník)
  • lesklý, větší
 • hrobařík obecný
  • oranžovo-černý
  • živí se mršinami
  • klade vajíčka do mršin a zahrabává je
 • slunéčko sedmitečné
  • červené krovky s tečkami
  • užitečný hmyz - živí se mšicemi
  • vytlačována asijskými slunéčky
 • mandelinka bramborová
  • pruhovaná
  • larvy jsou červené
  • škody na bramborách
 • chroust obecný
  • nápadná tykadla
  • larvy = ponravy, v půdě
 • zlatohlávek
  • zelené, kovové zbarvení
 • chrobák velký
  • černě zbarvený
 • vruboun posvátný (Scarabaeus sacer)
  • posvátný v Egyptě
  • vajíčka klade do koule, samečci mají z hlavou roh
 • kovařík
  • štíhlý tvar těla
  • oranžové krovky
  • mezera mezi hrudí a krovkami
 • potemník černý
  • larvy "mouční červi"
 • tesařík obrovský
  • protáhlejší, dlouhá tykadla
 • klikoroh
  • v lese
  • zahnutý sosák
 • lýkožrout smrkový
  • škůdce na dřevě
  • používají se na ně feromonové pasti
  • snubní komůrka
 • světluška
  • schopnost bioluminiscence
  • pohlavní dimorfismus
   • sameček: dobře znatelné krovky, černý
   • samička: zakrnělá křídla, ve dne v půdě (predátoři), v noci vylízají ven a vydávají světlo zadečkem (vábení samečka)
  • u některých druhů svítí i samečci (světluška menší)
  • larvy také světélkují
  • po kladení vajíček samička umírá
  • 26.4. - svatojánská noc
 • roháč obecný
  • nápadné výrůstky k zápasu samců
  • samičky je nemají

řád: Dvoukřídlí (Diptera)

 • 1 pár křídel plně vyvinutý, 2. pár často zarknělý v podobě kyvadélek = halter (rovnovážná funkce)
 • bodavě sací ústní ústrojí
 • zástupci:
  • komár pisklavý
   • samice sají krev (bílkoviny → tvorba vajíček)
   • samci - rostlinná strava
   • vajíčka do vody
   • komár rodu Anopheles
    • přenáší zimničku
    • malárie
  • pakomár
   • neškodný
   • hodně zpeřená tykadla
  • tiplice zelená
   • ne tak zpeřená tykadla
   • dobře vidět kyvadélka
  • muchnička
   • sají krev
   • bolestivé bodnutí
  • ovád hovězí
   • zavalité tělo, nápadné oči
  • moucha domácí
   • sací ústní ústrojí
   • synantropní
  • moucha tse-tse (Glossina palpalis)
   • saje krev
   • v tropech
   • přenáší tripanosomu spavičnou → spavá nemoc
  • masařka
   • nápadná šachovnicová kresba
   • větší než mouchy
  • octomilka obecná (Drosophila melanogaster)
   • genetický materiál
   • modelový organismus (rychle se rozmnožuje, hodně potomstva, dobře se skladuje, nenáročné na potravu)
   • "banánová muška"
   • pokusy - Thomas Hunt Morgan
   • 9-denní vývojový cyklus
  • vrtule třešňová
   • způsobuje červivost třešní

řád: Motýli (Lepidoptera)

 • sací typ ústního ústrojí - stočený sosáček
 • 2 páry křídel - šupinky, které se taškovitě překrývají
 • larvy = housenky
 • živí se nektarem
 • zástupci:
  • bourec morušový
   • průmyslově využívaný
   • samci mají zpeřená tykadla (přijímají signály)
   • výroba hedvábí - původně z Číny
   • živí se listy morušovníku
   • larvy si vytváří kokon jedním souvislým vláknem (až 1 km)
   • larva se musí usmrtit, než prokouše kokon
  • obaleč jablečný
   • larvy způsobují červivost u jablek
  • mol šatní
   • larvy se živí materiálem jako je vlna, bavlna, kožichy, ...
  • píďalka
   • larva se charakteristicky pohybuje
  • babočka paví oko
  • babočka admirál
   • tmavá, bílooranžová kresba
  • babočka kopřivová
  • perleťovec
  • otakárek fenyklový
   • ostruhy, červené tečky
  • bělásek zelný
  • žluťásek
  • modrásek
  • bekyně mniška
  • lišaj smrtihlav
   • noční

řád: Blechy (Siphonaptera)

 • dochází u nich k druhotné ztrátě křídel
 • sají krev savcům, ptákům - bodavě sací ústní ústrojí
 • ektoparazité
 • bočně zploštělé tělo
 • zadní nohy uzpůsobené ke skákání - stlačení bílkoviny umožňuje skákání
 • ve středověku přenášely mor
 • zástupce:
  • blecha obecná
  • blecha morová
  • blecha psí
  • blecha kočičí

řád: Síťokřídlí (Neuroptera)

 • bohatě síťovaná křídla - bohatá žilnatina
 • zástupci:
  • zlatoočka obecná
   • dravá, užitečná
   • zelená
   • vajíčko na stopce
  • mravkolev
   • larvy si dělají ďolík a chytají mravence -  jsou dravé

řád: Chrostíci (Trichoptera)

 • larvy si staví "kukly, domečky" z různých materiálů

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Pomoc!

(Martina Ch., 23. 5. 2011 14:04)

Mám hnidy,co s tím..?

Re: Pomoc!

(Dagmar, 23. 5. 2011 14:05)

Zkus si umýt hlavu...

 

 
Archiv

Kalendář
<< červen / 2019 >>


Statistiky

Online: 5
Celkem: 260245
Měsíc: 6468
Den: 196